podle semestru
ZS 2019/2020
LS 2018/2019
ZS 2018/2019
LS 2017/2018
ZS 2017/2018
LS 2016/2017
ZS 2016/2017
LS 2015/2016
ZS 2015/2016
LS 2014/2015
ZS 2014/2015
LS 2013/2014
ZS 2013/2014
LS 2012/2013
ZS 2012/2013
LS 2011/2012
ZS 2011/2012
LS 2010/2011
ZS 2010/2011
LS 2009/2010
ZS 2009/2010
LS 2008/2009
ZS 2008/2009
LS 2007/2008
ZS 2007/2008
LS 2006/2007
podle hostů

144. sociologický večer

Bezpečnostní kontroverze ve vědě: biotechnologie, biobanky a produkce neviditelné bezpečnosti
host: Dagmar Rychnovská (IHS Vienna)

143. sociologický večer

Sexuální výchova jako zbraň hromadného ničení
host: Lucie Jarkovská (PdF MU)

142. sociologický večer

Leviathan ve Štětí, 1792
host: Pavel Himl (FHS UK)

141. sociologický večer

Zostuzování sociálně slabých v pořadech Reality Television: technologie neoliberální governmentality v post-socialistické situaci
host: Irena Reifová (FSV UK)

140. sociologický večer

Vlakem: antropologické interpretace/inspirace
host: Dana Bittnerová (FHS UK)

139. sociologický večer

Český vězeňský kaplan: mezi třemi světy
host: Andrea Beláňová (SOÚ AV ČR)

138. sociologický večer

1989: Třetí příběh transformace
host: Pavel Pospěch (FSS MU)