Cena Sociologických večerů 2009/10


oceněné práce - abecední pořadí

Petra A. Beránková - Konzum (pdf)
(2.bak SocP, Pojmy v sociálních vědách)

Peter Čáp - Služby NNO v oblasti postpenitenciární péče (pdf)
(1.mgr VSP, Základy veřejné politiky)

Marie Dlouhá - Pohádkový svět tak trochu jinak (pdf)
(3.bak SocP, Sociologie propagandy)

Jan Klusáček - Effects of Different Measures of Family Policy on Fertility (pdf)
(1.mgr VSP, European social policy)

David Mitrenga - Třída v kontextu subjektivních racionalizace a legitimizace třídního postavení
(2.mgr Soc, Kulturní obrat ve výzkumu sociálních nerovností)

Alžběta Molnárová - Zapojení nestátních neziskových organizací do procesu tvorby politiky slaďování rodinného a pracovního života (pdf)
(1.mgr VSP, Veřejná politika)

Hana Pacáková - Metodologická problematika výzkumu náboženského fenoménu v ČR (pdf)
(3.bak SocP, Aplikovaný sociologický výzkum)

Jan Schubert - Social Network Sites as a Source of Social Capital (pdf)
(1.mgr VSP, Social Network Analysis)Minulé ročníky soutěže
------------------------------------------------------
Cena Sociologických večerů 2008/09
soutěž seminárních prací ISS1. - 3. místo (odměna 1 000 Kč, v abecedním pořadí)

Tereza Haltmarová, Věra Hutarová, Boleslav Keprt, Jan Václav - Odhalování striptérek (Sociální identita striptérek) (pdf)
(2.mgr Soc, výzkumné kolokvium zaměření Sociální konstrukce identit)

Petr Holpuch - Sociální politika města Prahy ve světle dlouhodobého bezdomovectví (pdf)
(2.mgr Soc, Etnometodologická a konverzační analýza)

Lenka Převorovská - Když se řekne „jít na pivo“ (pdf)
(2.mgr Soc, výzkumné kolokvium zaměření Sociální konstrukce identit)další ocenění

Kryštof Hanzlík - Sociální realita a její symbolická povaha (pdf)
(1.bak SocA, Základy sociologického myšlení)

Lucie Matulová - Kam s ním, s tím Castanedou? (pdf)
(2.mgr Soc, Narativní konstrukce identit)Hlavní cenu soutěže financuje FSV UK z rozpočtové kapitoly Studentské peníze.


Sponzorem soutěže je nakladatelství SLON.
Cena Sociologických večerů 2007/08První místo (odměna 2 000 Kč)
Petr Holpuch - "Mužství" jako nechtěná nutnost (pdf)
(1.mgr Soc, Současnost kvalitativního výzkumu II)


Druhé místo (odměna 1 000 Kč)
Anna Tůmová, Alžběta Hošková - Jsou české školy dostatečně připraveny na změnu? (pdf)
(3.bak, Problémy české společnosti a veřejná politika)


Další ocenění (publikace nakladatelství SLON)


Věra-Karin Brázová – Podoba integrace, její úskalí a proměny (pdf)
(2.mgr VSP, Úvod do bezpečnostní politiky)

Barbora Staňkovská - Proměny vztahů druhé a třetí generace v kontextu proměn rodiny od tradiční společnosti po současnost (pdf)
(3.bak, Sociologie rodiny pro magistry)

Martin Buchtík – Pražské urban legends (pdf)
(3.bak, Praha: kapitoly ze sociologie města)

Barbora Pincová – Carl Schmitt: Politologie vs. sociologie (pdf)
(1.mgr Soc, Suverenita, stát a postnárodní konstelace)

Hana Pacáková - Autorita a její pojetí v pohledu Hannah Arendtové a Ernesta Gellnera (pdf)
(1.bak, Základy sociologického myšlení)

Tomáš Dvořák - Komparace koncepcí sociální integrace a solidarity v dílech E.Durkheima a A.Honnetha (pdf)
(1.mgr, Sociální stratifikace - konflikt nebo konsensus)

Petra Zachová – Asistovaná reprodukce v ČR (pdf)
(3.bak, Sociologie rodiny pro magistry)

Věra Hutarová - Obrazová analýza časopisu Týden z generového pohledu (pdf)
(3.bak, Sexualita a genderové identity)Vyhlášení výsledků soutěže seminárních prací proběhlo během Sociologického večera dne 13. května

foto z vyhlášení

Hlavní cenu soutěže financuje FSV UK z rozpočtové kapitoly Studentské peníze.

Sponzorem soutěže je nakladatelství SLON.