152. sociologický večer

“Projednáváme tady zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými…”
Od neoliberálních restrikcí ke kontrole romských obyvatel. Český systém sociální ochrany a rozklad sociálního občanství
host: Lucie Trlifajová

Název přednášky je citátem z debaty v době vrcholící pandemie Covid, při které čeští zákonodárci přijali další z restrikcí, které omezují vyplácení sociálních dávek. Tak jako v předcházejících letech největší tlak na takováto opatření vycházel především od politických zástupců ekonomicky hůře postavených regionů Česka.
Příspěvek zkoumá tento zdánlivý paradox. Sleduje, jak se nastavení českých dávkových systémů stává součástí vyjednávání ohledně sociálního statutu, pocitů kontroly a uznání v českých post-industriálních regionech. Zkoumá, jak je tento proces ukotven v neoliberálních reformách z posledních dvou dekád: jak uvažování o chudobě, konceptualizace sociálního vyloučení, kategorie zásluhovosti a mechanismy jejich implementace posilují vnímání dávkových systémů nikoliv jako nástrojů ochrany, ale kontroly a disciplinace chudých Romů – a roztáčí tak poptávku po jejich dalších omezeních.
Na těchto dávkových debatách lze sledovat dopady neoliberalismu na vyjednávání a podmíněnost sociálních práv, a potažmo sociálního občanství (Marshall 1950, Laruffa 2022) – a jak klíčová je v tomto procesu nejen faktická (mizející) podpora lidí, ale také vnímání jejich statutu a uznání jejich zkušenosti. Můžeme sledovat, jak dominantní rámování, ve kterém se prolíná neoliberální individualizace odpovědností s etnizací, zbavuje chudé (a to nejen příjemce dávek nebo Romy) rovnoprávného postavení, „práva vytvářet požadavky“ (Isin 2009). Jestliže přistupujeme k občanství jako dynamické instituci, ve které jsou práva, postavení a hierarchie konstantě vyjednávány (Anderson 2015, Gonzales, Sigona 2017), proces, který sledujeme, je zároveň procesem rozpadu sociálního občanství, jako nástroje participace, snižování mocenských a sociálních nerovností ve společnosti.

čtvrtek 9. března 2023 od 18:30
v budově Hollar, místnost číslo 215

Hollar, Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1