160. sociologický večer

Podoby leadershipu v klimatických politikách
host: Ondřej Císař (ISS FSV UK), Eva Hejzlarová (ISS FSV UK), Michal Kolmaš (MUP)

Přednášející představí některé z výstupů projektu „Under Pressure: Crisis, Emotions, and Political Transformations around Climate Change“. Setkání se bude věnovat zejména konceptům leadershipu ve vytváření klimatických politik na třech odlišných úrovních: států (na příkladu pozice EU ve vytváření mezinárodní klimatické solidarity), měst (na příkladu ustavování a reflexe Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030) a aktérů občanské společnosti ve vztahu k politice (na příkladu analýzy kooperativních a kompetitivních vazeb mezi důležitými aktéry klimatického hnutí v Česku).

čtvrtek 14. prosince 2023 od 18:30
v budově Hollar, místnost číslo 215

Hollar, Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1