162. sociologický večer

“Nemít školu číšníka? Tak to bych těžce fungoval”. Sociální praxe drobného podnikání mezi pozdním socialismem a kapitalismem
host: Veronika Pehe (ÚSD AV ČR) a Petr Kupka (FF ZČU/FSS OSU)

Cílem této přednášky je analýza každodenní podnikatelské praxe v období přechodu mezi pozdním socialismem a postsocialismem. S využitím konceptuálního aparátu pole, kapitálu a habitu Pierra Bourdieu představí převážně neformální možnosti soukromého podnikání v Československu v období normalizace a zaměří se na otázku, jaké kontinuity a proměny můžeme spatřovat mezi podnikatelskou praxí před a po roce 1989. Analýza je založena na souboru rozhovorů s drobnými podnikateli a ukáže, jakým způsobem si tito aktéři přenesli do éry volného trhu dříve osvojené neformální podnikatelské praktiky a jaký důsledek tato skutečnost měla jak pro podnikatelskou kulturu, tak pro důvěru v institucionální rámec ekonomické transformace 90. let.

čtvrtek 11. dubna 2024 od 18:30
v budově Hollar, místnost číslo 215

Hollar, Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

> zpět <